Op 9 september vindt op de golfbaan Stippelberg het tiende Brabantse Disabled Open golftoernooi plaats. Dit toernooi, waaraan spelers uit het hele land deelnemen,  is bedoeld voor golfers met een lichamelijke beperking. Nieuw dit jaar is een speciaal opgezette clinic, waarbij mensen met een lichamelijke beperking gratis deel kunnen nemen aan een proefles.

Het initiatief voor dit toernooi is tien jaar geleden door Cees van Dijk genomen. Cees ontmoette destijds in Helmond de voorzitter van de Nederlandse golfvereniging voor gehandicapten, de NGG. Cees stelde voor om in Helmond een speciale dag te organiseren voor golfers met een handicap. Dit heeft ertoe geleid dat een jaarlijkse traditie is gestart en dat dit jaar alweer voor de tiende keer het Brabantse Disabled Open wordt georganiseerd. De eerste 8 jaren in Helmond en vorig jaar en dit jaar op golfbaan Stippelberg. Toen de golfbaan in Helmond werd heringericht, moest worden uitgeweken naar een andere baan en gelukkig stelde golfbaan Stippelberg belangeloos haar baan beschikbaar.

Deelnemers
Er doen dit jaar 34 spelers mee. Zij maken ieder met een sponsor in flights van vier hun ronde. Voor de hele organisatie zijn een flink aantal vrijwilligers in touw. Zij begeleiden de spelers bij elke hole of wijzen aan waar de bal na een slag is terecht gekomen. De deelnemers hebben diverse lichamelijke beperkingen, zoals Ronald Boef die bijna blind is. Daarnaast deelnemers die bijvoorbeeld een been of arm zijn verloren of een lage dwarslaesie hebben. Het plezier is er echter niet minder om. Voor veel deelnemers heeft het beoefenen van de golfsport weer gezorgd voor levensvreugde en een nieuw doel in het leven. “En dat is bijzonder mooi om te zien en geeft heel veel voldoening” aldus een bevlogen Cees van Dijk.

Opening door burgemeester van Gemert-Bakel
De opening wordt verzorgd door Michiel van Veen, de burgemeester van Gemert-Bakel en vindt om 10.30 uur plaats. De wedstrijd start aansluitend om 11.00 uur. Uiteraard zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De organisatie van het toernooi is in handen van de Stichting  Brabantse Disabled Open en bestaat uit:  Cees van Dijk voorzitter, Marc van de Meulen penningmeester, David Swinkels secretaris en Stef van Gorp techniek.

Speciale clinic
Voor het eerst dit jaar wordt een speciaal opgezette golf clinic georganiseerd. Hierbij krijgen mensen met een lichamelijke beperking de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe het is om te golfen. Voor dat doel zijn 2 golfpro’s aanwezig, Bert van Zutphen van golfbaan Stippelberg en Nick Goedhart van golfbaan ’t Woold. Zij beiden verzorgen proeflessen. Op dit moment hebben zich al circa 10 deelnemers gemeld met uiteenlopende handicaps, van lage dwarslaesie tot verlies van ledematen. Onder de deelnemers is ook een medewerker van het Eindhovens Dagblad die in een rolstoel zit. Hij schrijft na afloop een artikel over zijn ervaringen. Speciaal ten behoeve van de clinic is een zgn.  paragolfer aanwezig. Dit is een speciale golfkar met allerlei voorzieningen, die het mogelijk maakt dat mensen die niet zelfstandig kunnen staan of lopen toch kunnen golfen.
Alle belangstellenden met welke beperking dan ook zijn welkom om deel te nemen. Opgeven voor deze gratis clinic, kan via cees@Brabantsedisabledopen.nl of bel 06-5051 2786.

foto’s: Cees van Dijk