Op hole 2 van de Championship Course geven witte palen de out of bounds grens aan. De erfafscheiding van het aangrenzende perceel staat vlak naast deze out of bounds grens. De bal van Pim ligt ‘in bounds’, maar bij het innemen van zijn stand en zijn voorgenomen swing heeft hij last van het hek. Pim wil een vrije drop, omdat het hek niet de out of bounds markering is en daarom volgens hem een vast obstakel is.

­­­­­­­­_________________________________________________________________

Regel 24. Obstakels – 24-2 Vast obstakel – b Ontwijken van belemmering.

Obstakel: een obstakel is alles wat kunstmatig is, met inbegrip van de kunstmatige bedekking en randen van wegen en paden en gefabriceerd ijs, behalve:

  1. elk deel van een vast kunstmatig voorwerp dat buiten de baan is.

Het hek is dus geen obstakel en mag daarom niet zonder straf worden ontweken. Pim moet de bal spelen zoals hij ligt of, met één strafslag, de bal onspeelbaar verklaren (d24-2b/21).