Je hebt jouw bal in de bosjes geslagen en vervolgens sla je jouw provisionele bal.
Bij welk plaatje mag je de provisionele bal nog een keer spelen?
A    Tot na de slag op plaatje A
B    Tot na de slag op plaatje B
C    Tot na de slag op plaatje C

Antwoord A
Toelichting:
Je mag net zo lang met jouw provisionele bal doorspelen tót je bij de plaats bent aangekomen waar jouw oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Dan pas ga je de bal zoeken.
Regel 27-2. Provisionele bal
a. Handelwijze
Indien een bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, mag de speler om tijd te sparen een andere bal spelen als provisionele bal volgens Regel 27-1. De speler moet: melden aan zijn tegenstander bij matchplay of zijn marker of een mede-competitor bij strokeplay dat hij van plan is een provisionele bal te spelen, en de provisionele bal spelen voordat hij of zijn partner naar voren gaat om naar de oorspronkelijke bal te zoeken.
Doet een speler dit niet voordat hij een andere bal speelt, dan is die bal geen provisionele bal , maar de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Regel 27-1); de oorspronkelijke bal is verloren . (Volgorde van spelen op de afslagplaats ➞ zie Regel 10-3.)
Noot: Indien een provisionele bal , gespeeld volgens Regel 27-2a, misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, mag de speler nog een provisionele bal spelen. Die volgende provisionele bal verhoudt zich tot de eerdere provisionele bal als de eerste provisionele bal tot de oorspronkelijke bal.
b. Wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt
De speler mag een provisionele bal spelen, totdat hij de plaats bereikt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Indien hij een slag doet naar de provisionele bal van de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt, of van een punt dichter bij de hole dan die plaats, is de oorspronkelijke bal verloren en wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Regel 27-1).
Indien de oorspronkelijke bal verloren is buiten een waterhindernis of indien hij buiten de baan ligt, wordt de provisionele bal de bal in het spel met de straf van slag en afstand (Regel 27-1).
Uitzondering: Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal die niet is gevonden, bewogen is door een outside agency (Regel 18-1) of in een obstakel (Regel 24-3) of een abnormale terreinomstandigheid (Regel 25-1c) ligt, mag de speler handelen volgens de Regel die van toepassing is.
c. Wanneer de provisionele bal moet worden opgegeven
Indien de oorspronkelijke bal niet verloren is en ook niet buiten de baan ligt, moet de speler de provisionele bal opgeven en met de oorspronkelijke bal verder spelen. Indien het bekend is of praktisch zeker dat de oorspronkelijke bal in een waterhindernis ligt, mag de speler handelen volgens Regel 26-1. In geen van deze twee situaties mag de speler slagen doen naar de provisionele bal , want dan speelt hij een verkeerde bal en zijn de bepalingen van Regel 15-3 van toepassing.
Noot: Indien een speler een provisionele bal speelt volgens Regel 27-2a en hem daarna opgeeft volgens Regel 27-2c vervallen de slagen met de provisionele bal en de specifiek met die bal opgelopen straffen.