Op het terrein van golfbaan Stippelberg is door Leni van Hal en Anton Sijbers van de plantengroep van het IVN Bakel Milheeze en De Rips een bijzondere plantengemeenschap ontdekt. Een plantengemeenschap  is een karakteristieke groep van planten  in een bepaalde vegetatie. Het betreft de pilvaren associatie die het goed doet bij vochtige heidevennen en armoedige zandgronden.

Mat van pilvaren aan de oever van het water

Pilvaren associatie
Op  golfbaan Stippelberg vonden we de pilvaren associatie. Het is een onderdeel van het oeverkruiden verbond. Dit is een plantengemeenschap die vooral groeit op de grens van land en water (amfibisch) of misschien nog beter gezegd, sommige  planten groeien zowel in het water als op het land. Het is een plantengemeenschap van vochtige heidevennen en zandgronden. In de zomer vallen deze zandlagen droog, het water is arm aan fosfaat en carbonaat de bodem is zwak zuur. Er zijn dus weinig voedingsstoffen op de oevers en in het  water. In zo’n gebied  groeien geen hogere planten of struiken, wel groeit er op sommige plaatsen wat  riet en enkele soorten biezen. De pilvaren vormt een groene mat.

Langs waterplas bij hole 17
Nu hebben wij op de golfbaan zo’n pilvaren associatie gevonden. Langs de waterplas welke nu nog wordt uitgegraven, groeien veel soorten van deze plantengroep. Dit is het water links van hole 17. Er groeien heel veel pilvaren, onlangs vonden we het oeverkruid, het glaskroos,  het moerashertshooi en de naaldwaterbies. Vier van  deze  planten staan op de rode lijst als zeldzaam en sterk afgenomen, naaldwaterbies is redelijk zeldzaam. Verder groeit er waterpostelein, waternavel, veelstengelige waterbies, gewone waterbies, liggend vetmuur, egelboterbloem. Meerdere planten die tot die associatie behoren zijn naast bovengenoemde planten nog de drijvende waterweegbree, ondergedoken moerasscherm en nog enkele andere planten.

Enkele bijzonderheden over de planten
Deze  planten zijn erg klein, bijvoorbeeld de naaldwaterbies heeft stengels zo dun als een naald, ze zijn ongeveer 4 cm hoog. Het aartje is misschien een halve cm. Het onderste blaadje van de aar omsluit de hele stengel, bij de gewone waterbies zijn dat twee blaadjes.
Het oeverkruid is al net zo klein, stengels van  zo’n  5 cm lang en erg dun. De bloemen zijn licht tot wit, met heel lange meeldraden en de stamper is super wit. Je hebt geluk als je deze plantjes vindt. De bloeiwijze is bijzonder bij deze plant.
De pilvaren groeit in het begin als een omgekruld blad zoals dat van de varen. (zie foto). De buitenkant van de stengel groeit wat sneller dan de binnenkant, vandaar de krul in het blad. Als het blad verder uitgroeit dan is de stengel nooit helemaal recht, maar heeft altijd  kleine bochtjes.
Omdat de planten zo klein zijn loop je er snel aan voorbij. Ook ik liep er zo voorbij  maar Anton Sijbers heeft meer kennis  van plantengemeenschappen en van zo’n associaties. Hij vertelde dat bij het gevonden moerashertshooi meerdere soorten planten horen. We gaan het komende jaar nog meer op zoek naar planten uit deze  associaties. Als we nog meerdere soorten vinden, dan zou dat heel mooi zijn. Het was voor ons een mooie ontdekking. Ons  enthousiasme is gegroeid. Zelf heb ik er nu meer over gelezen.
Als golfer zal je meestal aan deze planten voorbij lopen. Misschien zie je ergens een wit stokje staan, dan zou er zomaar zo’n plantje kunnen groeien.

Namens de plantengroep van het IVN Bakel Milheeze en De Rips
Lenie van Hal