Door een samenwerking van 8 golfverenigingen heeft men voor een relatief gering bedrag de mogelijkheid om 70 x op andere banen te spelen.  Sinds het ontstaan van Golfchain zijn wij intensief deelnemer. Ons STIPTEAM bestaat uit de echtparen: Ans en Cees van Leest, Marijke en Ben de Bode, Marjo en Paul van Lakerveld en Anne en Harry Lieftink. 

Wij maken regelmatig gebruik van deze fantastische mogelijkheid en intussen hebben  wij ook een STIPPELCHAINCLUB geformeerd die elke maand meer dan gemotiveerd om de eeuwige roem strijdt. Het begint in de morgen met koffie/gebak en sterke verhalen betreffende wel of niet gescoorde birdies in het verleden.

Vol adrenaline wordt met extreme concentratie gestart omdat een ieder uiteraard aan het einde van de dag graag in de spotlights wil staan. Het is namelijk een heerlijk gevoel als je onder het geluid van trompetgeschal te horen krijgt dat jij de overwinningsbeker in ontvangst mag nemen.

Na het BADDEREN worden tijdens het CHAINDINER (meestal schnitzel/saté cetera) wederom sterke verhalen verteld en wordt uitgelegd waarom men wel of geen birdie heeft kunnen scoren. Ook worden onder het genot van de nodige alcoholische drankjes alle gebeurtenissen en wereldproblemen ter plekke opgelost.

Er is echter een deelneemster die bewijst dat sinas geen belemmering hoeft te zijn om aan alle discussies met volle inzet deel te nemen. Het is dan ook altijd een prachtige exercitie  als de winnaar van de dag onder luid applaus zijn of haar dagprijs krijgt uitgereikt.

De wedstrijden worden hoofdzakelijk gespeeld op de  banen Midden-Brabant, de Peelse Golf, Issum (D), Bergvliet en Steenoven (B). Van de baan in Brunssum en Reymerswael wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt in verband met de reistijden. Het mooie is dat de banen waar wij te gast zijn ieder hun eigen charme en moeilijkheidsgraad hebben en bovendien ervaar je dat golfbaan STIPPELBERG toch altijd een uitdaging blijft. Dit betekent niet dat alle banen die wij bezoeken een fluitje van een cent zijn. Verre van dat als je soms de resultaten ziet. Alle deelnemende banen doen hun best om je een gastvrij gevoel te geven. Helaas hebben wij enkele mindere horeca ervaringen opgedaan waardoor wij  in sommige gevallen hebben moeten uitwijken naar andere eetgelegenheden.  Bij deze eetgelegenheden hebben wij  wel de ambiance en kwaliteit gevonden die het STIPTEAM nodig heeft om te acclimatiseren. 

Al met al een prachtig initiatief om naast onze super baan Stippelberg andere ervaringen op te kunnen doen. Het is een bron om vriendschappen te onderhouden en je spelniveau te demonstreren c.q. te verbeteren.

Het STIPTEAM is in 2018 wederom fanatiek deelnemer aan het GOLF CHAIN  gebeuren.

Wij wensen iedereen een sportief en gezond 2018