In de bunker ligt een berg met bladeren. Jouw bal ligt daar waarschijnlijk in. Je haalt een paar blaadjes weg, zonder dat jouw bal beweegt en zo dat je de bal net kunt zien.
Mag dit?
A    Ja
B    Nee
Antwoord A
Toelichting:
Als de bal in een hindernis vermoedelijk is bedekt met bijvoorbeeld bladeren, zodat je de bal niet kunt vinden, mag je zonder straf losse natuurlijke voorwerpen aanraken of verplaatsen. Als de bal is gevonden of geïdentificeerd moeten de bladeren worden teruggeplaatst.
R12-1
Zoeken naar en identificeren van de bal – De bal zien; zoeken naar de bal

 12-1. De bal zien; zoeken naar de bal

Een speler heeft niet per definitie het recht zijn bal te zien wanneer hij een slag doet.
Bij het zoeken naar zijn bal, waar dan ook op de baan , mag de speler lang gras, biezen, struiken, brem, heide of iets dergelijks aanraken of buigen, maar alleen voor zover als nodig is om de bal te vinden of te identificeren en mits dit de ligging van de bal, de ruimte voor zijn voorgenomen stand of swing of zijnspeellijn niet verbetert; als de bal wordt bewogen geldt Regel 18-2 behalve als de punten a – d van deze Regel van toepassing zijn.
Naast de wijze van zoeken en identificeren van een bal zoals die verder door de Regels wordt toegestaan, mag de speler volgens Regel 12-1 ook als volgt een bal zoeken en identificeren:

a. Zoeken of identificeren van de met zand bedekte bal

Indien waar dan ook op de baan de bal van de speler vermoedelijk bedekt is met zand, zodanig dat hij hem niet kan vinden of identificeren, mag hij zonder straf het zand aanraken of verplaatsen om de bal te vinden of te identificeren. Als de bal is gevonden, en geïdentificeerd als de zijne, moet de speler de ligging zo nauwkeurig mogelijk nabootsen door het zand terug te plaatsen. Als de bal bij het zoeken of identificeren wordt bewogen door het aanraken of verplaatsen van zand of bij het nabootsen van de ligging volgt geen straf; de bal moet worden teruggeplaatst en de ligging moet worden nagebootst.
Bij het nabootsen van een ligging volgens deze Regel mag de speler een klein deel van de bal zichtbaar laten.

b. Zoeken of identificeren van de met losse natuurlijke voorwerpen bedekte bal in hindernis

Indien in een hindernis de bal van de speler vermoedelijk bedekt is met losse natuurlijke voorwerpen , zodanig dat hij hem niet kan vinden of identificeren, mag hij zonder straf losse natuurlijke voorwerpenaanraken of verplaatsen om de bal te vinden of te identificeren. Als de bal is gevonden of geïdentificeerd als de zijne, moet de speler de losse natuurlijke voorwerpen terugplaatsen. Als de bal bij het zoeken of identificeren wordt bewogen door het aanraken of verplaatsen van losse natuurlijke voorwerpen is Regel 18-2 van toepassing; als de bal wordt bewogen bij het terugplaatsen van de losse natuurlijke voorwerpenvolgt geen straf en moet de bal worden teruggeplaatst.
Indien de bal helemaal bedekt was met losse natuurlijke voorwerpen moet de speler de bal weer bedekken, maar mag een klein deel van de bal zichtbaar blijven.

c. Zoeken naar de bal in het water in een waterhindernis

Indien een bal vermoedelijk in het water van een waterhindernis ligt, mag de speler ernaar peilen met een stok of op andere wijze. Wordt de bal tijdens het peilen in het water per ongeluk bewogen dan volgt geen straf en moet hij worden teruggeplaatst, tenzij de speler verkiest te handelen volgens Regel 26-1. Als de bewogen bal niet in het water lag of de bal werd per ongeluk door de speler bewogen anders dan tijdens het peilen, is Regel 18-2 van toepassing.

d. Zoeken naar de bal in een obstakel of abnormale terreinomstandigheid

Indien bij het zoeken naar een bal in of op een obstakel of in een abnormale terreinomstandigheid de bal per ongeluk wordt bewogen , volgt er geen straf; de bal moet worden teruggeplaatst, tenzij de speler verkiest te handelen volgens Regel 24-1b, 24-2b of 25-1b, afhankelijk van de situatie. Indien de speler de bal terugplaatst, mag hij alsnog handelen volgens een van deze Regels, indien van toepassing.


Straf voor overtreding van Regel 12-1:
Matchplay Verlies van de hole; Strokeplay Twee slagen.


(Verbetering van ligging, ruimte voor voorgenomen stand of swing, of speellijn ➞ zie Regel 13-2.)