Het golfspel is een geweldige manier om je vrije tijd aan te besteden, zeker als je op zo’n mooie baan mag lopen als de onze. Om iedereen er optimaal van te kunnen laten genieten en om de baan in goede conditie te houden, is het wel van essentieel belang dat we ons samen aan enkele belangrijke spelregels houden.
Dat valt niet altijd mee, omdat we opgaan in ons spel en/of de bijkomende emotie, maar dat neemt niet weg dat we allemaal rekening moeten houden met andere spelers en de gemaakte afspraken.
Ter herinnering hieronder nogmaals de belangrijkste spelregels zoals die gelden op onze en de meeste andere banen:

  • zorg voor een goede doorstroming: doorlopen, doorspelen of doorlaten;
  • hark de bunkers aan, want voetafdrukken leiden tot spelbederf en ongenoegen;
  • leg uitgeslagen plaggen terug, want niemand wil dat zijn bal daarin ligt en het oogt ook beter;
  • repareer pitchmarks;
  • laat geen rommel bijv. filtersigaretten achter op de baan of in de teecups;
  • houd je aan de kledingvoorschriften o.m. polo is verplicht (zie bord in de hal);
  • rijd niet met je trolley tussen greenbunker en green zoals bijv. op hole1,7,14,16 en 17;
  • rijd met de buggy alleen op de fairway en de verharde paden.

De marshalls kunnen je er eventueel op wijzen, als je je niet aan deze regels houdt.
Maar belangrijker is dat wij er elkaar op kunnen en durven aanspreken, omdat het in ons aller belang is en het de baan ook ten goede komt.