Jouw bal ligt in de bunker tegen de hark aan. Je neemt de hark voorzichtig weg, maar je beweegt daardoor per ongeluk de bal.
Wat zeggen de regels?
A. Bal terugplaatsen
B. Bal spelen zoals hij ligt

Antwoord A
Toelichting:
Een los obstakel mag je altijd wegnemen. Als de bal daarbij verrolt, dan volgt er geen straf. Je moet de bal wel terugplaatsen op de plek waar hij lag.

REGEL 24-1 – OBSTAKELS – LOS OBSTAKEL
Obstakels – Los obstakel
Hindernissen – Hazards
Een ‘hindernis’ is elke bunker of waterhindernis.

24-1. Los obstakel
Een speler mag zonder straf een los obstakel als volgt wegnemen:
Indien de bal niet in of op het obstakel ligt, mag het obstakel worden weggenomen. Indien de bal daarbij beweegt , moet hij worden teruggeplaatst en er volgt geen straf, mits het bewegen van de bal rechtstreeks is toe te schrijven aan het wegnemen van het obstakel . Anders is Regel 18-2 van toepassing.
Indien de bal in of op het obstakel ligt, mag de bal worden opgenomen en het obstakel weggenomen. Door de baan of in een hindernis moet de bal worden gedropt of op de green geplaatst, zo dicht mogelijk bij de plek recht onder de plaats waar de bal in of op het obstakel lag, maar niet dichter bij de hole.
De bal mag worden schoongemaakt wanneer hij is opgenomen volgens deze Regel.
Wanneer een bal in beweging is, mag een obstakel dat de beweging van de bal zou kunnen beïnvloeden niet worden weggenomen, met uitzondering van de uitrusting van een speler of de bewaakte, weggenomen of omhooggehouden vlaggenstok .
(Beïnvloeding van de ligging of beweging van de bal ➞ zie Regel 1-2.)
Noot: Indien een volgens deze Regel te droppen of te plaatsen bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden vervangen.