StrokeplayMatchplay
Wedstrijd gaat over 9 of 19 holes.
Wedstrijd is strokeplay of stableford.
Wedstrijd gaat over 9 of 18 holes.
Er wordt doorgespeeld totdat de speler meer holes 'up' staat dan er nog te spelen zijn.
De hole wordt gewonnen, verloren of gedeeld.
Een speler staat 'up', 'down' of de stand is 'all square'.
De wedstrijd is 'dormie' als de speler evenveel holes 'up' staat als dat er nog holes te spelen zijn (bij wedstrijden waarbij niet meer dan 9 of 18 holes wordt gespeeld).
Overtreden van een Regel in het algemeenTwee strafslagen.Verlies van de hole.
Geven van match, hole of volgende slagSpeler moet uitholen.
Bij stableford mag bal worden opgenomen als er geen punten meer gehaald kunnen worden.
Speler mag match voor of tijdens spelen van die match geven.
Speler mag hole voor of tijdens spelen van die match geven.
Speler mag de tegenstander zijn volgende slag te allen tijde geven, mits de bal van tegenstander stilligt.
Twijfel over handelwijze; geschillen en claimsSpeler mag hole zonder straf met twee ballen uitspelen en situatie voorleggen aan de Commissie.Twijfel over handelwijze; geschillen en claims. Indien de spelers bij matchplay twijfelen of een verschil van mening hebben, kan een speler een claim kenbaar maken. Indien een bevoegde vertegenwoordiger van de Commissie niet binnen redelijke tijd beschikbaar is, moeten de spelers de match zonder oponthoud voortzetten. De Commissie mag een claim alleen in behandeling nemen als deze tijdig is ingediend en als de claimende speler zijn tegenstander ter plekke heeft gemeld (i) dat hij claimt of een bindende uitspraak wenst en (ii) de feiten waarop de claim of de uitspraak moet worden gebaseerd. Een claim wordt als tijdig ingediend beschouwd als de speler, na ontdekking van omstandigheden die aanleiding zijn voor een claim, zijn claim kenbaar maakt: (i) voordat een van de spelers in de match van de volgende afslagplaats speelt, of (ii) in geval van de laatste hole van de match, voordat alle spelers in de match de green verlaten, of (iii) als omstandigheden die aanleiding zijn voor de claim pas aan het licht komen nadat alle spelers in de match de green van de laatste hole hebben verlaten, maar voordat de uitslag van de match officieel is bekendgemaakt. Een claim die een eerdere hole van de match betreft, mag alleen door de Commissie in behandeling worden genomen als hij is gebaseerd op feiten die de claimende speler eerder onbekend waren en hem door een tegenstander verkeerde informatie was gegeven (Regels 6-2a en 9). Een dergelijk claim moet tijdig worden ingediend. Nadat de uitslag van de match officieel is bekendgemaakt, mag de Commissie geen claim in behandeling nemen, tenzij de Commissie ervan overtuigd is dat (i) de claim is gebaseerd op feiten die de claimende speler tot op het moment van de officiële bekendmaking van de uitslag onbekend waren, (ii) een tegenstander verkeerde informatie heeft gegeven aan de claimende speler en (iii) de tegenstander wist dat hij verkeerde informatie gaf.
Meer dan veertien stokken in de tasTwee strafslagen voor elke hole waarop overtreding plaatsvond, maximale straf per ronde: vier slagen.Na het uitspelen van de hole waarop overtreding is geconstateerd één hole aftrek voor elke gespeelde hole, maximale aftrek per ronde: twee holes.
Caddie, één caddie tegelijkertijdTwee strafslagen voor elke hole waarop overtreding plaatsvond, maximale straf per ronde: vier slagen.Na het uitspelen van de hole waarop overtreding is geconstateerd één hole aftrek voor elke gespeelde hole, maximale aftrek per ronde: twee holes.
Oefenen voor of tussen rondenOefenen voor of tussen rondenSpeler mag voor begin wedstrijd oefenen op wedstrijdbaan
Oefenen tijdens spelen van een holeTwee strafslagenVerlies van de hole
Informatie over het aantal slagenZo spoedig mogelijk doorgeven aan marker.Verlies van de hole bij het geven van verkeerde informatie.
Zoals het nalaten een opgelopen straf door te geven aan de tegenstander die hij niet heeft kunnen waarnemen voor zijn tegenstander zijn volgende slag doet.
Of verkeerde informatie geeft over het aantal slagen en niet hersteld voordat tegenstander zijn volgende slag doet of na spelen hole voordat een van de spelers een slag doet van de volgende afslagplaats of ingeval van laatste hole van de match, de spelers de green hebben verlaten.
In verkeerde volgorde spelenBal spelen zoals hij ligt, geen straf.Tegenstander mag eisen dat de speler de slag laat vervallen en een bal speelt in de juiste volgorde, geen straf.
In verkeerde volgorde spelen partners (Threesome en Foursome)Indien de partners een of meer slagen doen in verkeerde volgorde vervallen de slag of slagen en krijgt de partij twee strafslagen. De partij moet de fout herstellen.Indien een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, verliest zijn partij de hole.
Afslaan buiten de afslagplaatsSpeler krijgt twee strafslagen en moet vervolgens een bal spelen binnen de afslagplaats.Tegenstander mag eisen dat de speler de slag laat vervallen en een bal speelt binnen de afslagplaats, geen straf.
Verkeerde bal spelenTwee strafslagen. De speler moet zijn fout herstellen door de juiste bal te spelen of te handelen volgens de Regels. Indien hij zijn fout niet herstelt wordt hij gediskwalificeerd.Twee strafslagen. De speler moet zijn fout herstellen door de juiste bal te spelen of te handelen volgens de Regels. Indien hij zijn fout niet herstelt wordt hij gediskwalificeerd.
Stilliggende bal bewogen anders dan bij zoekenDoor mede-competitor: geen straf, bal moet worden teruggeplaatst.Door tegenstander: tegenstander krijgt één strafslag
Bal in beweging van richting veranderd of gestopt Door mede-competitor: geen straf en de bal spelen zoals deze ligt.Door tegenstander: geen straf, maar de speler mag de slag laten vervallen en zonder straf een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plek waar de oorspronkelijke bal het laatst werd gespeeld.
Bal helpt of hindert ander balCompetitor mag bal opnemen of eerst spelen.Tegenstander moet bal op verzoek opnemen.
SpelvormenStrokeplayMatchplay
Single/IndividueelEen wedstrijd waarin iedere competitor individueel deelneemt.Een match één tegen één.
ThreesomeEen match één tegen twee, elke partij één bal.
FoursomeEen wedstrijd waarin twee competitors spelen als partners, met één bal.Een match twee tegen twee, elke partij met één bal.
DriebalEen match waarin drie spelers tegen elkaar spelen, elk met zijn eigen bal. Elke speler speelt twee afzonderlijke matches.
BestbalEen match waarin één speler speelt tegen de beste bal van twee of drie andere spelers.
VierbalEen wedstrijd waarin twee competitors spelen als partners, ieders met zijn eigen bal. De laagste score van de partners is de score voor de hole.Een match waarin twee spelers hun beste bal spelen tegen de beste bal van twee andere spelers.