Roodborsttapuit, ambassadeur van onze golfbaan

 

[pvogel2buteo_buteo_5_marek_szczepanekvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 heeft Golfbaan Stippelberg meegedaan aan de NGF birdwatching day. Het resultaat vindt u onderstaand:

Vogeltelling

Vogels op de Stippelberg

 

x = Geteld tijdens de jaarlijkse NGF Birdwatchingday 

 

 

v = waarneming buiten de jaarlijkse vogeltelling

 

 

b = staat te boek als broedgeval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

 

link

 

in 2016

in 2017

Aalscholver

 

Gegevens Aalscholver

 

x

x

Blauwborst

 

Gegevens Blauwborst

 

v

 

Blauwe reiger

 

Gegevens Blauwe reiger

 

x

x

Boerenzwaluw

 

Gegevens Boeren Zwaluw

 

x

x

Bokje

 

Gegevens Bokje

 

v

 

Bonte Vliegenvanger

 

Gegevens Bonte Vliegenvanger

 

x

x

Boomklever

 

Gegevens Boomklever

 

x

 

Boomkruiper

 

Gegevens Boomkruiper

 

x

x

Boomleeuwerik

 

Gegevens Boomleeuwerik

 

x

x

Boompieper

 

Gegevens Boompieper

 

x

x

Boomvalk

 

Gegevens Boomvalk

 

 

v

Bosrietzanger

 

Gegevens Bosrietzanger

 

 

x

Braamsluiper

 

Gegevens Braamsluiper

 

x

x

Brandgans

 

Gegevens Brandgans

 

 

v

Buizerd

 

Gegevens Buizerd

 

x

x

Canadese gans, grote

 

Gegevens Grote Canadese Gans

 

x

x

Dodaars

 

Gegevens Dodaars

 

x

x

Ekster

 

Gegevens Ekster

 

x

x

Fazant

 

Gegevens Fazant

 

x

x

Fitis

 

Gegevens Fitis

 

x

x

Fuut

 

Gegevens Fuut

 

x

x

Gaai

 

Gegevens Gaai

 

x

x

Geelgors

 

Gegevens Geelgors

 

x

x

Gierzwaluw

 

Gegevens Gierzwaluw

 

 

x

Goudhaan

 

Gegevens Goudhaan

 

 

x

Goudvink

 

Gegevens Goudvink

 

x

x

Grasmus

 

Gegevens Grasmus

 

x

x

Graspieper

 

Gegevens Graspieper

 

x

x

Grauwe gans

 

Gegevens Grauwe gans

 

x

x

Grauwe Gors

 

Gegevens Grauwe Gors

 

 

x

Grauwe Vliegenvanger

 

Gegevens Grauwe Vliegenvanger

 

 

x

Groenling

 

Gegevens Groenling

 

x

x

Havik

 

Gegevens Havik

 

x

x

Heggemus

 

Gegevens Heggemus

 

x

x

Holenduif

 

Gegevens Holenduif

 

x

x

Houtduif

 

Gegevens Houtduif

 

x

x

Houtsnip

 

Gegevens Houtsnip

 

v

 

Huismus

 

Gegevens Huismus

 

x

x

Huiszwaluw

 

Gegevens Huiszwaluw

 

 

v

IJsvogel

 

Gegevens IJsvogel

 

x

 

Indische Gans

 

Gegevens Indische gans

 

x

 

Karekiet, kleine

 

Gegevens Kleine Karekiet

 

x

x

Kauw

 

Gegevens Kauw

 

x

x

Kiekendief, bruine

 

Gegevens Bruine Kiekendief

 

 

x

Kievit

 

Gegevens Kievit

 

x

x

Kneu

 

Gegevens Kneu

 

x

x

Knobbelzwaan

 

Gegevens Knobbelzwaan

 

x

x

Koekoek

 

Gegevens Koekoek

 

x

x

Kokmeeuw

 

Gegevens Kokmeeuw

 

x

x

Kolgans

 

Gegevens Kolgans

 

v

 

Koolmees

 

Gegevens Koolmees

 

x

x

Kramsvogel

 

Gegevens Kramsvogel

 

v

x

Kuifeend

 

Gegevens Kuifeend

 

x

v

Kwartel

 

Gegevens Kwartel

 

x

v

Kwikstaart, gele

 

Gegevens Gele Kwikstaart

 

x

x

Kwikstaart, witte

 

Gegevens Witte Kwikstaart

 

x

x

Lijster (grote)

 

Gegevens Grote Lijster

 

x

x

Matkop

 

Gegevens Matkop

 

x

 

Meerkoet

 

Gegevens Meerkoet

 

x

x

Merel

 

Gegevens Merel

 

x

x

Nachtzwaluw

 

Gegevens Nachtzwaliuw

 

v

 

Nijlgans

 

Gegevens Nijlgans

 

v

x

Oeverzwaluw

 

Gegevens Oeverzwaluw

 

x

x

Oeverloper

 

Gegevens Oeverloper

 

 

x

Ooievaar

 

Gegevens Ooievaar

 

 

v

Patrijs

 

Gegevens Patrijs

 

x

x

Pimpelmees

 

Gegevens Pimpelmees

 

x

x

Plevier, kleine

 

Gegevens Kleine Plevier

 

x

x

Putter

 

Gegevens Putter

 

x

x

Rietgors

 

Gegevens Rietgors

 

x

v

Ringmus

 

Gegevens Ringmus

 

x

x

Roodborst

 

Gegevens Roodborst

 

x

x

Roodborsttapuit

 

Gegevens Roodborsttapuit

 

x

x

Roodstaart Gekraagde

 

Gegevens Gekraagde Roodstaart

 

x

x

Roodstaart, Zwarte

 

Gegevens Zwarte Roodstaart

 

 

x

Rouwkwikstaart

 

Gegevens Rouwkwikstaart

 

 

v

Scholekster

 

Gegevens Scholekster

 

v

x

Slobeend

 

Gegevens slobeend

 

 

x

Specht, Groene

 

Gegevens Groene Specht

 

x

x

Specht, Grote bonte

 

Gegevens Grote Bonte Specht

 

x

x

Specht, zwarte

 

Gegevens Zwarte Specht

 

 

x

Sperwer

 

Gegevens Sperwer

 

x

x

Spotvogel

 

Gegevens Spotvogel

 

x

v

Spreeuw

 

Gegevens Spreeuw

 

x

x

Staartmees

 

Gegevens staartmees

 

v

v

Steltkluut

 

Gegevens Steltkluut

 

x

 

Steenuil

 

Gegevens Steenuil

 

 

b

Tapuit

 

Gegevens Tapuit

 

 

x

Tjiftjaf

 

Gegevens Tjitjaf

 

x

x

Taigarietgans

 

Gegevens Taigarietgans

 

x

 

Torenvalk

 

Gegevens Torenvalk

 

x

x

Tuinfluiter

 

Gegevens Tuinfluiter

 

x

x

Tureluur

 

Gegevens Tureluur

 

v

x

Turkse Tortel

 

Gegevens Turkse Tortel

 

x

x

Vink

 

Gegevens Vink

 

x

x

Visarend

 

Gegevens Visarend

 

 

x

Waterhoen

 

Gegevens Waterhoen

 

x

x

Watersnip

 

Gegevens Watersnip

 

v

x

Wielewaal

 

Gegevens Wielewaal

 

 

x

Wilde eend

 

Gegevens Wilde Eend

 

x

x

Wilde zwaan

 

Gegevens Wilde Zwaan

 

v

 

Winterkoning

 

Gegevens Winterkoning

 

x

x

Wulp

 

Gegevens Wulp

 

x

 

Zanglijster

 

Gegevens Zanglijster

 

x

x

Zilvermeeuw

 

Gegevens Zilvermeeuw

 

x

x

Zilverreiger (grote)

 

Gegevens grote Zilverreiger

 

v

v

Zomertaling

 

Gegevens Zomertaling

 

 

x

Zwarte Kraai

 

Gegevens Zwarte Kraai

 

x

x

Zwarte Mees

 

Gegevens Zwarte Mees

 

 

x

Zwartkop

 

Gegevens Zwartkop

 

x

x

Bijlagen
Vogeltelling 2017

Vogeltelling 2017

Bestandsnaam: vogeltelling-2017.pdf   Grootte: 401 KB   Aantal Downloads: 179
Vogeltelling 2016

Vogeltelling 2016

Bestandsnaam: vogeltelling-2016.pdf   Grootte: 384 KB   Aantal Downloads: 101