Roodborsttapuit, ambassadeur van onze golfbaan

 

[pvogel2buteo_buteo_5_marek_szczepanekvogel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 heeft Golfbaan Stippelberg meegedaan aan de NGF birdwatching day. Het resultaat vindt u onderstaand:

Vogeltelling

Vogels op de Stippelberg   x = Geteld tijdens de jaarlijkse NGF Birdwatchingday 
    v = waarneming buiten de jaarlijkse vogeltelling
    b = staat te boek als broedgeval      
           
Naam   link   in 2016 in 2017
Aalscholver   Gegevens Aalscholver   x x
Blauwborst   Gegevens Blauwborst   v  
Blauwe reiger   Gegevens Blauwe reiger   x x
Boerenzwaluw   Gegevens Boeren Zwaluw   x x
Bokje   Gegevens Bokje   v  
Bonte Vliegenvanger   Gegevens Bonte Vliegenvanger   x x
Boomklever   Gegevens Boomklever   x  
Boomkruiper   Gegevens Boomkruiper   x x
Boomleeuwerik   Gegevens Boomleeuwerik   x x
Boompieper   Gegevens Boompieper   x x
Boomvalk   Gegevens Boomvalk     v
Bosrietzanger   Gegevens Bosrietzanger     x
Braamsluiper   Gegevens Braamsluiper   x x
Brandgans   Gegevens Brandgans     v
Buizerd   Gegevens Buizerd   x x
Canadese gans, grote   Gegevens Grote Canadese Gans   x x
Dodaars   Gegevens Dodaars   x x
Ekster   Gegevens Ekster   x x
Fazant   Gegevens Fazant   x x
Fitis   Gegevens Fitis   x x
Fuut   Gegevens Fuut   x x
Gaai   Gegevens Gaai   x x
Geelgors   Gegevens Geelgors   x x
Gierzwaluw   Gegevens Gierzwaluw     x
Goudhaan   Gegevens Goudhaan     x
Goudvink   Gegevens Goudvink   x x
Grasmus   Gegevens Grasmus   x x
Graspieper   Gegevens Graspieper   x x
Grauwe gans   Gegevens Grauwe gans   x x
Grauwe Gors   Gegevens Grauwe Gors     x
Grauwe Vliegenvanger   Gegevens Grauwe Vliegenvanger     x
Groenling   Gegevens Groenling   x x
Havik   Gegevens Havik   x x
Heggemus   Gegevens Heggemus   x x
Holenduif   Gegevens Holenduif   x x
Houtduif   Gegevens Houtduif   x x
Houtsnip   Gegevens Houtsnip   v  
Huismus   Gegevens Huismus   x x
Huiszwaluw   Gegevens Huiszwaluw     v
IJsvogel   Gegevens IJsvogel   x  
Indische Gans   Gegevens Indische gans   x  
Karekiet, kleine   Gegevens Kleine Karekiet   x x
Kauw   Gegevens Kauw   x x
Kiekendief, bruine   Gegevens Bruine Kiekendief     x
Kievit   Gegevens Kievit   x x
Kneu   Gegevens Kneu   x x
Knobbelzwaan   Gegevens Knobbelzwaan   x x
Koekoek   Gegevens Koekoek   x x
Kokmeeuw   Gegevens Kokmeeuw   x x
Kolgans   Gegevens Kolgans   v  
Koolmees   Gegevens Koolmees   x x
Kramsvogel   Gegevens Kramsvogel   v x
Kuifeend   Gegevens Kuifeend   x v
Kwartel   Gegevens Kwartel   x v
Kwikstaart, gele   Gegevens Gele Kwikstaart   x x
Kwikstaart, witte   Gegevens Witte Kwikstaart   x x
Lijster (grote)   Gegevens Grote Lijster   x x
Matkop   Gegevens Matkop   x  
Meerkoet   Gegevens Meerkoet   x x
Merel   Gegevens Merel   x x
Nachtzwaluw   Gegevens Nachtzwaliuw   v  
Nijlgans   Gegevens Nijlgans   v x
Oeverzwaluw   Gegevens Oeverzwaluw   x x
Oeverloper   Gegevens Oeverloper     x
Ooievaar   Gegevens Ooievaar     v
Patrijs   Gegevens Patrijs   x x
Pimpelmees   Gegevens Pimpelmees   x x
Plevier, kleine   Gegevens Kleine Plevier   x x
Putter   Gegevens Putter   x x
Rietgors   Gegevens Rietgors   x v
Ringmus   Gegevens Ringmus   x x
Roodborst   Gegevens Roodborst   x x
Roodborsttapuit   Gegevens Roodborsttapuit   x x
Roodstaart Gekraagde   Gegevens Gekraagde Roodstaart   x x
Roodstaart, Zwarte   Gegevens Zwarte Roodstaart     x
Rouwkwikstaart   Gegevens Rouwkwikstaart     v
Scholekster   Gegevens Scholekster   v x
Slobeend   Gegevens slobeend     x
Specht, Groene   Gegevens Groene Specht   x x
Specht, Grote bonte   Gegevens Grote Bonte Specht   x x
Specht, zwarte   Gegevens Zwarte Specht     x
Sperwer   Gegevens Sperwer   x x
Spotvogel   Gegevens Spotvogel   x v
Spreeuw   Gegevens Spreeuw   x x
Staartmees   Gegevens staartmees   v v
Steltkluut   Gegevens Steltkluut   x  
Steenuil   Gegevens Steenuil     b
Tapuit   Gegevens Tapuit     x
Tjiftjaf   Gegevens Tjitjaf   x x
Taigarietgans   Gegevens Taigarietgans   x  
Torenvalk   Gegevens Torenvalk   x x
Tuinfluiter   Gegevens Tuinfluiter   x x
Tureluur   Gegevens Tureluur   v x
Turkse Tortel   Gegevens Turkse Tortel   x x
Vink   Gegevens Vink   x x
Visarend   Gegevens Visarend     x
Waterhoen   Gegevens Waterhoen   x x
Watersnip   Gegevens Watersnip   v x
Wielewaal   Gegevens Wielewaal     x
Wilde eend   Gegevens Wilde Eend   x x
Wilde zwaan   Gegevens Wilde Zwaan   v  
Winterkoning   Gegevens Winterkoning   x x
Wulp   Gegevens Wulp   x  
Zanglijster   Gegevens Zanglijster   x x
Zilvermeeuw   Gegevens Zilvermeeuw   x x
Zilverreiger (grote)   Gegevens grote Zilverreiger   v v
Zomertaling   Gegevens Zomertaling     x
Zwarte Kraai   Gegevens Zwarte Kraai   x x
Zwarte Mees   Gegevens Zwarte Mees     x
Zwartkop   Gegevens Zwartkop   x x
Bijlagen
Vogeltelling 2017

Vogeltelling 2017

Bestandsnaam: vogeltelling-2017.pdf   Grootte: 401 KB   Aantal Downloads: 144
Vogeltelling 2016

Vogeltelling 2016

Bestandsnaam: vogeltelling-2016.pdf   Grootte: 384 KB   Aantal Downloads: 90