De nieuwgevonden plantensoorten op de golfbaan in 2019


het Geel vogelpootje: zeer zeldzaam bij hole 5-6                  

Graag willen Anton en ik een overzicht geven van de nieuwgevonden planten op de golfbaan van het afgelopen jaar. We vonden dit jaar 36 nieuwe planten: 6 soorten hiervan staan op de rode lijst van planten of ze zijn vrij tot zeer zeldzaam.
Naast de 6 bijzondere plantensoorten zijn de andere 30 algemeen voorkomend, maar wij hebben ze dit jaar voor de eerste keer gevonden op de golfbaan.

Wat wil het zeggen als planten op de rode lijst staan?
Inheemse planten die met uitsterven bedreigd worden of planten die in aantal afnemen en het niet goed doen, kunnen op de rode lijst worden geplaatst. Van provincies, gemeenten en terreinbeherende organisaties wordt verwacht, dat zij bij beleid en beheer rekening houden met de soorten van de rode lijst.
Je hebt verschillende gradaties van de rode lijst: deze kunnen zijn van zeldzaam tot bedreigd of algemeen voorkomend maar sterk afnemend en dit zijn nog maar enkele gradaties.  Soorten van een rode lijst zijn niet wettelijk beschermd, maar krijgen extra aandacht.

De beschermde soorten komen in de Staatscourant. De wet natuurbescherming regelt de bescherming van soorten. Zo zijn enkele orchidee├źnsoorten beschermd. Deze soortenlijst wordt regelmatig vernieuwd. Deze soorten kun je ook op internet vinden.
Hieronder de lijst met onze nieuwe vondsten:

Koningsvaren: Osmunda regalis
Ruwe bies: Schoenoplectus tabernaemontani:
Veenbies: Trichophorum cespitosum: rode lijst kwetsbaar.
Valse voszegge: Carex otrubae: rode lijst
Scherpe zegge: Carex acuta
Ruige zegge: Carex hirta
Rood zwenkgras: Festuca rubra
Timoteegras: Phleum pratense
Buntgras: Corynephorus canescens

 
               veenbies                                  veenbies aartje doorgeschoten

 
valse voszeggen duidelijk aar aangepast
valse voszegge micro aartje aangepast

Gewoon langbaardgras: Vulpia myuros,
Veenwortel: Persicaria amphibia
Moerasmuur: Stellaria uliginosa
Gewone zandmuur: Arenaria serpyllifolia
Eenjarige hardbloem: Scleranthus annuus: rode lijst
Korrelganzenvoet: Chenopodium polyspermum
Klein bronkruid: Montia minor
Muurpeper: Sedum album
Kleine ooievaarsbek: Geranium pusillum
Zandteunisbloem: Oenothera deflexa
Geel vogelpootje: Ornithopus perpusillus: zeldzame soort.
Kleine leeuwenklauw: Aphanus australis
Peterseliebraam: Rubus laciniatus
Oostenrijkse kers: Rorippa austriaca

 
 geel vogelpootje                             peul in vorm van een vogelpootje

  eenjarige hardbloem een jarige hardbloem rozet micro

Bosveldkers: Cardamine flexuosa
Kromhals: Anchusa arvensis
Kaukasische vergeetmeniet: Brunnera macrophylla
Doornappel: Datura stramonium
Keizerskaars: Verbascum phlomoides: algemeen tot zeldzaam.
Blauw kattenkruid: Nepeta racemosa  zeldzaam ingeburgerd.
Wollige munt: Mentha ├Ś rotundifolia
Slanke waterweegbree: Alisma lanceolatum
Viltig kruiskruid: Jacobaea erucifolia
Boskruiskruid: Senecio sylvaticus
Heelblaadjes: Pulicaria dysenterica

 
 keizerskaars                                  keizerskaart micro bloem

 

Blauw kattenkruid zonder bloem met kelkbladeren rechter foto

Wij hopen dat u als golfer ook geniet van de al die planten met hun bloemen. Wij hebben afgelopen jaar weer met veel plezier wat speurwerk verricht op de golfbaan naar al de wilde planten.

Hartelijke groet ook namens Anton Sijbers en het IVN van Gemert- Bakel,

Lenie van Hal