Op hun speurtochten troffen Leni van Hal en Anton Sijbers van de plantengroep van het IVN  Bakel Milheeze en De Rips vleesetende planten aan op onze golfbaan. Deze vleesetende planten eten alleen maar kleine insecten. Deze planten groeien op gronden die arm zijn aan voedingstoffen, op stikstofarme, voedselarme bodems of in voedselarm water. De meeste andere planten kunnen hier  niet  groeien  omdat de nodige voedingsstoffen er niet zijn, die zijn gewoonweg niet in de bodem aanwezig. De Zonnedauw en het Blaasjeskruid kunnen hier wel groeien omdat zij die extra voedingstoffen halen uit de beestjes die ze vangen en verteren.

Lees meer over het Blaasjeskruid en Zonnedauw in onderstaande verslag:

Verslag Blaasjeskruid en Zonnedauw

Op het terrein van golfbaan Stippelberg is door Leni van Hal en Anton Sijbers van de plantengroep van het IVN Bakel Milheeze en De Rips een bijzondere plantengemeenschap ontdekt. Een plantengemeenschap  is een karakteristieke groep van planten  in een bepaalde vegetatie. Het betreft de pilvaren associatie die het goed doet bij vochtige heidevennen en armoedige zandgronden.

Meer weten over de pilvaren associatie? Open het document en bekijk de hieronder de prachtige foto’s.

Pilvaren associatie