Onze golfbaan is aantrekkelijk voor diverse soorten vogels. Dit komt door de variatie in beplanting en afwisseling van water en land. Ook de rust en de broedmogelijkheden die we trachten te bieden door het vormen van houtwallen en het ophangen van broedkastjes voor de vogels wordt kennelijk gewaardeerd. Voorbeelden van broedkastjes zijn de 15 spreeuwenkasten en de creatie van het ooievaarsnest waar we mee bezig zijn.

In 2019 heeft Golfbaan Stippelberg meegedaan aan de NGF birdwatching day. Het resultaat vindt u in onderstaande link:

vogeltelling-2019

Ook zijn de meest voorkomende spechten in Nederland regelmatig op onze golfbaan waarneembaar.
Bekijk in onderstaande link de meest voorkomende spechten:

Spechten

In het voorjaar van 2017 heeft vogelwerkgroep ’t Vuggelke van het IVN Bakel-Milheeze-Rips in het gebied van de Bakelse Plassen de broedvogels geïnventariseerd. Het golfterrein  van golfbaan Stippelberg maakt deel uit van dit gebied. Uit deze inventarisatie is gebleken dat de golfbaan uitermate rijk is aan vogelsoorten en dat is natuurlijk bijzonder leuk om te horen. In Nederland telt alleen Texel nog meer broedvogels, maar het eiland Texel ligt dan ook op een trekroute.
Op ons golfterrein is op een betrekkelijk klein oppervlak veel diversiteit in biotopen. Zo komt op de eerste negen holes van de Championship Course veel heide voor. De tweede negen holes worden juist meer omgeven door open water met eilandjes en houtwallen en dat trekt juist weer hele andere vogelsoorten aan. Dit leverde bij de telling dit jaar maar liefst 69 soorten broedvogels op en dat mag toch wel uniek genoemd worden.

Roodborsttapuit onze ambassadeur
Een van de mooiste vogeltjes  is de roodborsttapuit. Het aardige van dit vogeltje is ook nog eens dat hij dit jaar vanaf het terras te bewonderen is. Hij zit regelmatig vlak voor onze neus te fluiten en dat maakt het drinken van een kopje koffie des te lekkerder. Hij heeft gebroed ter hoogte van de aan hole 18 grenzende hoek van het terras.
Afgelopen seizoen zijn er van deze soort negen territoria geteld. Daarom kan voor  onze baan de roodborsttapuit een ambassadeurssoort worden genoemd. Hij is namelijk kenmerkend voor duinachtige golfbanen op zandgronden. 

Spreeuwen
Momenteel doen we ons uiterste best om spreeuwen aan te trekken omdat dat grote liefhebbers zijn van engerlingen en emelten. Als engerlingen en emelten door kraaien worden gevangen en opgegeten, dan veroorzaakt dat nogal wat schade. Spreeuwen doen dat niet. Daarom zijn er vijftien nestkasten voor spreeuwen door de baan verspreid opgehangen. Alhoewel dat laat in het seizoen is gedaan, telden we al vierentwintig territoria van spreeuwen. 

Ooievaar
Recent cirkelde, prachtig in de zon, een ooievaar zeker twintig minuten boven hole 8 van de Championship Course. Waarschijnlijk een jong exemplaar die op drift is. Ooievaars broeden in het wild in de dierentuin van Nuenen. Enige uitwijking vanuit dat gebied is te verwachten. Daarom onderzoeken we op dit moment of we een nestgelegenheid kunnen organiseren. Een karrenwiel dat als nest kan dienen, hebben we inmiddels al. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de vele soorten broedvogels, zorg er dan voor dat u een rondje gaat golfen met Helmus Suijs. Hij is niet alleen lid van onze golfclub, maar ook fervent vogelliefhebber en vertelt u er graag en vol enthousiasme  meer over.