Golfclub Stippelberg maakt sinds vorig jaar gebruik van de enquêtetool Players 1st.  De enquête wordt op drie momenten in het jaar verstuurd, steeds naar 1/3 van alle leden, zodat na een jaar alle leden de enquête éénmaal hebben ontvangen. In de eerste week van juli is de tweede groep leden aan de beurt. 

Door deelname aan Players 1st proberen wij te achterhalen hoe alle leden over Golfclub Stippelberg oordelen. In de enquête kunt u uw waardering uitspreken over alle onderdelen die voor een lid van onze golfclub belangrijk zijn, zoals de baan, de horeca, het bestuur en de Golfschool. Ook geeft de enquête de mogelijkheid om uw opmerkingen en suggesties kenbaar te maken. De eerlijkheid gebied om te zeggen, dat suggesties als “alle meubilair in het clubhuis vervangen” of vergelijkbare investeringen, nog even niet in de begroting passen. 

Op de algemene ledenvergadering hebben wij de resultaten van de afgelopen periode laten zien. Uit de reacties van de leden bleek dat de waardering die Players 1st hanteert niet helemaal aansluit bij onze Brabantse bescheidenheid. Een waardering van 9 of 10 wordt door Players 1st pas als positief beoordeeld, 7 en 8 betekent neutraal en 6 of lager wordt als negatief aangemerkt. Dus: bent u tevreden over uw club, dan geeft u ons een 10, desnoods een 9 !

De enquête zal rechtstreeks vanuit Players 1st naar de leden worden verstuurd. Om dat mogelijk te maken heeft Players 1st via de NGF toegang gekregen tot ons ledenbestand. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens willen wij benadrukken dat de uitwisseling van gegevens op alle manieren voldoet aan de nieuwe AVG. Zo is er een verwerkersovereenkomst met de NGF/NVG.

U kunt het bericht van Players 1st dan ook met een gerust hart openen en wij hopen dat alle leden de enquête zullen insturen. 

Namens het bestuur

Theanne van Lierop

Uw mening telt!