Beleid buggy’s

Golfbaan Stippelberg heeft geen buggy’s van Stichting Handicart, maar is uit coulance wel aangesloten bij deze Stichting. Door de samenwerking met Handicart krijgt golfbaan Stippelberg een vergoeding voor 4 van de beschikbare buggy’, ( dit aantal is gebaseerd op het aantal leden van Golfbaan Stippelberg die aangesloten zijn bij Stichting Handicart)  Als goodwill naar de leden heeft de golfbaan tot nog toe nooit extra kosten in rekening gebracht bij de gebruikers van de buggy’s indien meer dan 4 buggy’s in gebruik waren door Handicart-deelnemer maar het standaard Handicart tarief aangehouden. Helaas betekent dit wel dat de verhuur van de buggy’s niet kostendekkend is geweest.

Daarom zijn de kosten van het gebruik van de buggy’s aangepast en worden de maximale ( 4 ) buggy’s ter beschikking voor het handicart tarief gesteld en de overige buggy’s voor het regulier tarief. Dit geldt ook voor de wedstrijden. De deelnemers reserveren een buggy bij de receptie en de wedstrijdleiding zal de deelnemers die hier gebruik van maken samenvoegen in de flight zodat deze samen een buggy kunnen delen. Voorbeeld: bij 5 deelnemers zal er 1 gedeelde buggy zijn, bij 6 deelnemers 2 gedeelde buggy’s enzovoort. Om dit te compenseren zal de huur van de gedeelde buggy €5,- per persoon bedragen ipv de €7,50 die anders gevraagd wordt. Wanneer er meer buggy’s op de dag nodig zijn voor verhuur is het aan de receptie om te besluiten dat de buggy’s gedeeld moeten worden, dit om zoveel mogelijk buggy rijders de kans te geven om met een buggy te golfen.

Het blijft mogelijk om individuele buggy te gebruiken ook bij deelname van meer dan 4 buggygebruikers. Hier wordt het reguliere buggy tarief voor gehanteerd wat €30,- bedraagt. Hiervoor zal de deelnemer zelf een buggy moeten aanvragen bij de receptie en zal in E-golf4U aangegeven moeten worden dat individueel gebruik wordt gemaakt van de buggy.

Bij wedstrijden waarbij meerdere deelnemers gebruik maken van een buggy wordt het tarief zoals onderstaand:

Gedeelde buggy Individuele buggy
Gedeeld buggy tarief:

€5,- per persoon

Totaal: €10,-

Regulier buggy tarief:

€30,-

Aanmelden zoals gebruikelijk via E-Golf4U.

Wedstrijdleiding plaatst buggy gebruikers in zelfde flight.

Aanmelden via E-Golf4U en aangeven dat een individuele buggy wordt aangevraagd.

En eigen buggy aanvragen bij receptie voor de wedstrijd.

Met sportieve groeten,

Bestuur en Stichting.