Local Rules

De plaatselijke regels (local rules), die gelden op de Stippelberg zijn regels die niet algemeen gelden voor alle golfbanen, maar specifiek voor onze baan. De meeste local rules zijn algemeen en gelden altijd. De uitgebreide versie van deze regels hangt op het informatiebord in de entree van het clubhuis. Een samenvatting is op de scorekaarten afgedrukt.

Behalve de “vaste local rules” zijn er ook tijdelijke. Dit kunnen regels zijn die bijvoorbeeld plaatsen toestaan omdat de baan nat is, of die aangeven hoe om te gaan met de wintergreens, of met de afgezette gebieden voor schapen. Deze regels kunnen van week tot week of zelfs dag tot dag wijzigen en worden ook op het informatiebord in de entree vermeld. Kijk dus altijd op het bord voordat je de baan in gaat.

Er is een vaste local rule waar we vragen over krijgen. En dat is de volgende:

Provisionele bal voor bal in hindernis

 • Championship Course hole 9: Als een speler niet zeker weet of zijn bal in de geel gemarkeerde hindernis rondom de green ligt, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren, of de dropzone die beschikbaar is voor deze hindernis. Deze regel geldt niet voor de rood gemarkeerde hindernis rechts van de fairway. Deze moet worden ontweken volgens regel 17.1d.
 • Championship Course hole 10, 13 en 17: Als het praktisch zeker is dat een bal, geslagen van de afslagplaats, in de hindernis ligt, maar het redelijk, maar niet zeker is te veronderstellen dat de bal speelbaar in de hindernis ligt, mag een provisionele bal gespeeld worden volgens regel 18.3, gebruikmakend van de ontwijkoptie met slag en afstand. Indien een speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Let op de tekst van deze local rule is aangepast en staat je nu alleen nog toe om een provisionele bal te spelen vanaf de afslag!

Waarom is deze regel ingevoerd?

Volgens de golfregels van de R&A is het verboden om een provisionele bal te slaan als je bal in een hindernis (vroeger waterhindernis) ligt. De hindernis wordt aangegeven met rode (of gele) palen die de grens van de hindernis aangeven. Als je bal binnen de lijn die wordt aangegeven door de palen ligt, lig je dus in de hindernis. Vaak ligt je bal echter niet in het water, maar op het land tussen het water en de palen. Je mag je bal daar gewoon spelen zonder strafslag. Als je besluit om de bal daar niet te spelen heb je 4 opties, met een strafslag:

 1. Terug naar de vorige plaats waar je de bal hebt gespeeld.
 2. In een lijn naar achteren, getrokken tussen de vlag en het laatste punt waar je bal de grens van de hindernis heeft gekruist (aangegeven met de rode palen), in een dropzone van één stoklengte van het door je zelf gekozen referentiepunt en niet dichter naar de hole dan dat punt.
 3. In een dropzone van 2 stoklengtes, gemeten vanaf het punt waar de bal de grens van de hindernis heeft overschreden. Deze mogelijkheid heb je niet bij een met gele palen gemarkeerde hindernis. Op de Stippelberg zijn alleen de waterpartijen rond de greens van hole 9 op de Executive en hole 9 op de Championship Course gele hindernissen.
 4. Spelen vanaf de aangegeven dropzone, als de hindernis die heeft (zoals bij hole 9 van beide banen)

Dit lijkt voldoende om verder te kunnen spelen. Waarom dan toch die specifieke local rule?

Volgens de regels mag je  provisionele bal slaan, als je bal in de hindernis ligt. Dit heeft de volgende consequenties:

Hole 9 van de Championship Course:

 • Hier kan het voorkomen dat je je bal zo hard speelt, dat hij op de green voorbij de vlag rolt over de heuvel. Maar ligt hij in het water of nog op de rand? Dat kan je niet zien. Je mag, omdat niet zeker is dat je bal in de hindernis ligt, een provisionele bal spelen maar alleen vanaf het punt waar vandaan je net hebt gespeeld;
 • Als je bal in het water ligt, mag je een nieuwe bal spelen vanaf de dropzone (of de vorige plaats). Maar dat weet je dus niet zeker;
 • Je moet volgens de regels dus eerst naar de green lopen en kijken hoe je bal ligt. Ligt hij in het water, dan moet je teruglopen naar de dropzone. Dit kost veel tijd waarmee je de volgende flight ophoudt;
 • Volgens de local rule mag je nu toch een provisionele bal spelen vanaf de dropzone en daarna naar de green lopen. Als je bal nog op de green ligt, moet je die spelen. Ligt hij in het water dan is de provisionele bal de bal in het spel. Je hoeft dus niet terug te lopen.

Hole 10,13 of 17 van de Championship Course:

 • Vooral vanaf de witte en gele afslag kan het voorkomen dat je bal van de afslag langs het water scheert, maar toch net naast het water op het land terecht komt. Hij heeft dan net na de afslag de grens van de hindernis gepasseerd. Vanaf dat punt mag je een nieuwe bal droppen, of terug naar de afslag en met een strafslag spelen. Meestal zal dan voor optie 1 (terug naar de vorige plaats – de afslag) gekozen worden. De meest logische ontwijkoptie. Maar dat is dan direct de bal in het spel, want je mag geen provisionele bal spelen. Je eerste bal ligt ondertussen op het land binnen de rode palen. Maar ligt hij speelbaar?
 • Volgens de regels moet je dus eerst naar je bal lopen om dit te bekijken. Is je bal toch niet speelbaar, dan moet je teruglopen om een nieuwe bal in het spel te brengen. Dit kost veel tijd.
 • De local rule staat nu toe dat je toch alvast een provisionele bal mag slaan vanaf de afslag, ook al ligt je bal in de hindernis. Kun je die spelen, dan vervalt je provisionele bal. Ligt hij niet speelbaar dan ga je door met je provisionele bal.

Door deze local rule in te voeren wordt de doorstroming op de baan verhoogd. Maak dus gebruik van deze regel en sla een provisionele bal.

Natuurlijk mag je besluiten om geen provisionele bal te spelen, maar de hindernisregel toe te passen (met een strafslag). De dan gespeelde bal is dan de bal in het spel. Dit moet je zeker doen als je bal pas verderop de grens van de hindernis heeft gekruist. Je mag dan vanaf die plaats een nieuwe bal in het spel brengen.

Regelvragen?

Heb je vragen over de regels? Ken je een situatie op onze baan of op een andere baan waarbij je niet weet hoe te handelen volgens de regels? Heb je een conflict of is er een discussie met een medespeler? Stel je vraag op hareco@golfstippelberg.nl. De vragen zullen we beantwoorden per email. Als we het een leuke vraag vinden, kunnen we deze ook, zonder namen te noemen, in de StipFlits behandelen zodat iedereen ervan kan leren. Als je dit liever niet hebt, geef het aan bij je vraag dan krijg alleen jij antwoord.