Plaatselijke regels
(Local Rules)

Vaste local rules

Grond in bewerking (Ground Under Repair / GUR)

GUR is aangegeven met blauwe palen en/of blauwe lijnen en witte lijnen. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 25-1a) door GUR, is de speler bij blauwe palen of blauwe lijnen verplicht die belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b. Bij witte lijnen mag de speler die belemmering ontwijken volgens regel 25-1b of de bal spelen zoals hij ligt.

Obstakels 

 • Aangepaalde bomen (zowel paal als boom) moeten worden gezien als een vast obstakel. De speler is verplicht deze te ontwijken volgens regel 24-2b.
 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels. (Deze mogen weggenomen worden volgens Regel 24-1.)
 • Sproeikoppen binnen 2 stoklengtes van de green en binnen twee stoklengten van de bal mogen worden ontweken volgens Appendix I Deel A artikel 4. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.

Dropping Zones (D.Z.)

 • Championship Course hole 9: indien de bal in de waterhindernis van hole 9 terecht komt, mag met een strafslag worden gedropt in de aangegeven droppingzone, onverkort de opties van regel 26.
 • Championship Course hole 18: indien de bal in de laterale waterhindernis achter de green van hole 18 terecht komt, mag met een strafslag worden gedropt in de aangegeven droppingzone, onverkort de opties van regel 26.
 • Executive Course hole 9/18: indien de bal in de waterhindernis voor de green van hole 9/18 terecht komt, mag met een strafslag worden gedropt in de aangegeven droppingzone.

Apparaten die afstanden meten

Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Smartphones zijn toegestaan als afstandsmeter.  Straf voor overtreding van regel 14-3: Diskwalificatie.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1).

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1 Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt. Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Overtreding local rules

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel is: Strokeplay: twee strafslagen: Matchplay: verlies van de hole.


Tijdelijke local rules

Op het mededelingenbord in de hal van het clubhuis zijn de plaatselijke regels vermeld die op dat moment van kracht zijn. Een of meer van de volgende tijdelijke plaatselijke regels kunnen van kracht zijn.

Afgezette gebieden ten behoeve van schapen 

De afrastering is een vast obstakel. De speler mag de belemmering ontwijken volgens regel 24-2b. Het gebied binnen de afrastering is GUR.

 • Bal gevonden:bal opnemen, zonder straf droppen binnen één stoklengte van en niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Regel 25-1b.
 • Bal NIET gevonden:Het moet bekend of praktisch zeker zijn dat een bal die niet is gevonden in de abnormale terreinomstandigheid ligt. Als het bekend of praktisch zeker is dat de niet gevonden bal in de abnormale terreinomstandigheid ligt moet de plek worden bepaald waar de bal de buitenste begrenzing van de abnormale terreinomstandigheid kruiste. Verder handelen volgens Regel 25-1b (i).

 

Plaatsen

 • Op de fairway:een bal die op een kort gemaaid gedeelte* door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole. De speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is hij in het spel.

>>*’Kort gemaaid gedeelte’ betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

 • Door de baan:een bal die door de baan* ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de ligplaats van de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de opgenomen bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole. De speler mag zijn bal maar eenmaal plaatsen en nadat de bal is geplaatst is hij in het spel.

>>*’Door de baan’ is het hele gebied van de baan behalve: de afslagplaats en de green van de hole die wordt gespeeld en alle hindernissen op de baan.

Beluchtingssnedes

 • Door de baan:een bal die door de baan in, op of tegen een beluchtingssnede terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.

>>Belemmering van de stand van de speler door een snede, wordt op zichzelf niet beschouwd als een belemmering volgens regel 25-1.

Beluchtingsgaten

 • Door de baan:een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is..
 • Op de green:op de green mag een bal die in of op een beluchtingsgat terechtkomt, geplaatst worden op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole, waar een dergelijke ligging wordt vermeden.

Erosie in bunkers

Diepe voren en sleuven in de bunkers als gevolg van hevige regenval (erosie) mogen worden ontweken volgens Regel 25-1b.

Overtreding van een plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 strafslagen.