Plaatselijke regels

Voor de volledige versie van de local rules, zie het publicatiebord.

 

Grond in bewerking (Ground Under Repair / GUR)

  • GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop  of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.
  • Bij GUR gemarkeerd door blauwe palen of witte lijnen mag de speler die belemmering ontwijken volgens regel 16-1b.

 

Schade door dieren

In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door wroetende wilde zwijnen of kraaien op zoek naar engerlingen grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens regel 16.1b. Er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 

Obstakels

  • Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
  • Een sproeikop in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Dropzones

  • Championshipcourse Hole 9: geel gemarkeerde hindernis rondom de green; dropzone links voor de hindernis. De rood gemarkeerde hindernis rechts van de fairway mag niet ontweken worden door gebruik te maken van de dropzone, maar moet ontweken worden volgens regel 17.1d.
  • Championshipcourse hole 18: hindernis achter de green; dropzone achter de green.
  • Executive course hole 9/18: hindernis voor de green, dropzone rechts van de green naast het pad.

Als een bal in de hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:

  • Ontwijken volgens regel 17.1d
  • Als een extra mogelijkheid mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. Deze dropzone is een dropzone zoals bedoeld in regel 14.3.

 

Provisionele bal voor bal in hindernis

Championship course hole 9: Als een speler niet weet of zijn bal in de geel gemarkeerde hindernis rondom de green ligt, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren, of de droppingzone die beschikbaar is voor deze hindernis. Deze regel geld niet voor de rood gemarkeerde hindernis rechts van de fairway.

 

Overtreding plaatselijke regel

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel is: algemene straf.